Grafické cykly Explikácia, Interpretácia a Vrstvy

Popis

Grafický cyklus Explikácia

Grafický cyklus Interpretácia

Grafický cyklus Vrstvy (2021)

Viac informácií v katalógu / More informations in catalogue

 

Z cyklu Interpretácia / From the cycle Interpretation, 2021, grafický list; hĺbkotlač (autorská technika) / graphic letter; intaglio (author's technique), 100 x 70 cm

Z cyklu Explikácia / From the cycle Explication, 2021, grafický list; hĺbkotlač (autorská technika) / graphic letter; intaglio (author's technique), 100 x 70 cm

Z cyklu Vrstvy / From the cycle Layers, 2021, grafický list; hĺbkotlač (autorská technika) / graphic letter; intaglio (author's technique), 100 x 70 cm

 

Technický list:

Grafický cyklus Interpretácia 21 ks grafických listov 

Grafický cyklus Explikácia 19 ks grafických listov 

Grafický cyklus Vrstvy (2021) 9 ks grafických listov 

Cyklus grafických listov tlačených formou tlače z hĺbky, tlače z výšky alebo ich kombináciou.

rozmery papiera: 100 x 70 cm

rozmery matríc: 75 x 50 cm

forma tlače: tlače z hĺbky, tlače z výšky alebo ich kombináciou

technika: autorská technika, štrukturálna grafika na hliníkovej matrici

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

martinsevcovic@gmail.com

00421 911 254 228

www.yas.sk
Ateliér - Google mapa
angle-double-left