O TVORIVOM PROGRAME

Od roku 2009 sa vo svojom programe zameriavam na alternatívne a experimentálne polohy súčasnej grafiky s presahmi do objektu a inštalácie. Osobitosťou je procesuálny charakter mojej práce, experimentálny prvok predstavuje technika tekutej matrice. Obsahovo ma zaujíma analyzovať a reflektovať skrytú mentálnu časť individuality subjektu. Toto vyjadrenie sa pokúšam vizuálne uchopiť pomocou kódu z geometricky a štrukturálne čitateľných tvarov.

V jeho dielach nachádzame reflexie druhej prírody (Hegel) – civilizačnej, umelej, produkovanej, pričom hľadá obrazy jej zvyškovej sublimovanej krásy…., subtílne kumulované vrstvy, ktoré asociujú pomalé, no nezvratné procesy zmien (transformácie) a ich sedimenty.“ [1]

[1] VRBANOVÁ, Alena. Methexis : katalóg k výstave, Trebatice : OZ Young art show, 2017. 37 s. ISBN 978-80-972813-0-4 s. 4.

GALÉRIA

Novinky

KATALÓGY

BIOGRAFIA

O MNE

VZDELANIE
AKTIVITY
ÚČASŤ NA WORKSHOPOCH, SYMPÓZIÁCH A VEDECKÝCH FÓRACH
OCENENIA A ZASTÚPENIE V ZBIERKACH
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
SKUPINOVÉ VÝSTAVY
KURÁTORSKÁ ČINNOSŤ

2010 - 2014

(ArtD.) Doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre Socha, objekt, inštalácia u doc. Rastislava Trizmu, akad. soch.

2008 - 2010

(Mgr. art.) Magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Ateliér voľnej grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal.

2006 - 2008

Doplňujúce pedagogické štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre teórie a dejín umenia

2004 - 2008

(Bc.) Bakalárske štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Ateliér voľnej grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal.

2002 - 2005

(DiS.) Diplomovaný špecialista Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch Vyššie odborné štúdium, manažment cestovných kancelárií

1997 - 2002

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch Hotelový manažment

2007

ZAHRANIČNÁ STÁŽ: (ERASMUS) Akadémia výtvarných umení v Poznani, Katedra Grafiky u Prof. Andrzej Bobrowski and Prof. Piotr Szurek, Katedra kresby u Prof. Józef Draźkiewicz a Katedra Vizuálnej komunikácie u Prof. Krzystof Kochnowicz, Poľsko

2001

ZAHRANIČNÁ STÁŽ: Hotel und Touristikfachschule, Passug, Chur, Švajčiarsko

2023 - doteraz

Katedra grafiky a iných médií, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2023 - doteraz

člen predsedníctva Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2022 - doteraz

univerzitný docent na Oddelení výtvarnej výchovy Katedry umenia a kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2020 - 2023

vedúci Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2019 - 2023

prodekan pre umeleckú činnosť na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2015 - 2019

tajomník Katedry výtvarnej výchovy, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2014 - 2022

odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2014 - 2023

člen EURODOC - The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers

2014 - 2023

člen predsedníctva ASD - Asociácie doktorandov Slovenska

od 2012

predseda Občianskeho združenia YOUNG ART SHOW

2011 - 2016

člen Spolku výtvarníkov Slovenska

od 2009

organizátor skupinových výstav YOUNG ART SHOW

od 2008

člen Združenia grafikov Slovenska

2007 - 2009

člen ŠRVŠ - Študentskej rady vysokých škôl Slovenska

2005 - 2009

člen Akademického senátu VŠVU v Bratislave

2023

Sympózium 4. ročníka Medzinárodného bienále grafiky, Jerevan, Arménsko

2023

Art Education in Interactions, Medzinárodná vedecká konferencia, Ostravská univerzita, Ostrava, Česko

2021

Úloha kultúrnych centier ako miest neformálneho vzdelávania na lokálnej/regionálnej/národnej/medzinárodnej úrovni, Hosted by A4 - Space for Contemporary Culture, Bratislava, Slovensko

2021

Expresivita vo výchove IV. 2021. Aktívny príspevok: Náhoda, experiment, expresivita, projekt. Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

2020

Univerzitní galerie – Tradice, každodenní provoz, Edukačný potenciál 10. – 11. 11. 2020. Aktívny príspevok: Projekt YOUNG ART SHOW. Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby, Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, Česko

2020

CREA-AE 2020 Creative reflexive emotional alternative art education 11. – 15. 05. 2020. Aktívny príspevok: Analýza odbornej literatúry zameranej na grafické médium od druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave, Slovensko

2020

Účasť na vedeckej konferencie Expresivita vo výchove III. 2020. Aktívny príspevok: Expresivita v alternatívnych formách grafiky. Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

2020

ERASMUS+, Učiteľská mobilita, University of Oulu, Oulu, Fínsko

2019

Horizonty umenia 6, 20. 10 – 01. 11. 2019. Aktívny príspevok: Jeden malý obrázok. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení, Banská Bystrica, Slovensko

2019

Vzdelávanie pre budúcnosť, 20. 10 – 01. 11. 2019. Aktívny príspevok: Odborné publikácie venujúce sa problematike grafického média uverejnené na Slovensku. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

2019

Akčné polohy grafiky II, grafický workshop, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Slovensko

2019

BURZA, Aristotele University, Department of Education, Thessaloniki, Grécko

2019

ERASMUS+, Učiteľská mobilita, Palackého Univerzita v Olomouci, Česká republika

2019

EURODOC conference 2019, Palace of the Academy, Brusel, Belgicko

2019

Slovenské doktorandské fórum, Košice, Slovensko

2019

ERASMUS+, Učiteľská mobilita, University of Oulu, Oulu, Fínsko

2018

AKU.PRESSÚRA, Konferencia o grafike, 21. – 23. 11. 2018. Aktívny príspevok: Tekutá matrica. Akadémia umení, Katedra grafiky Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Slovensko

2018

CREA-AE 2018 Creative reflexive emotional alternative art education 1. – 15. 11. 2018. Aktívny príspevok: Transformácia grafického média. Katedra výtvarnej kultúry PdF UMB v Banskej Bystrici, Slovensko

2018

BURZA, Aristotele University, Fine Arts Department, Thessaloniki, Grécko

2018

ERASMUS+, Učiteľská mobilita, University of Oulu, Oulu, Fínsko

2018

EURODOC conference 2018, University of Tampere, Tampere, Fínsko

2017

Užitečná symbióza II : Výtvarná kultura v interakcích, 22. − 23. 11. 2017. Aktívny príspevok: Tekutá matrica. Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Česko

2017

KRECon 2017 (Knowledge, Research, Education Conference 2017), Praha, Česko

2017

Slovenské doktorandské fórum, Žilina, Slovensko

2017

EURODOC conference 2017, University of Oslo, Oslo, Nórsko

2017

ERASMUS+, Učiteľská mobilita, Palackého Univerzita v Olomouci, Česká republika

2016

Doctoral workshop, Pécs, Maďarsko

2016

Slovenské doktorandské fórum, Nitra, Slovensko

2016

EURODOC conference 2016, University of Luxembourg, Luxembursko

2016

Spring Wind Conference 2016, Óbuda University, Budapešť, Maďarsko

2015

Slovenské doktorandské fórum, Banská Bystrica, Slovensko

2015

Easter School, Paris Lodron University of Salzburg, Rakúsko

2014

Slovenské doktorandské fórum, Prešov, Slovensko

2014

World Science Formum Baku, Baku, Azerbajdžan

2012

44. Medzinárodné umelecké sympózium, Györ, Maďarsko

2011

VII. Medzinárodné grafické sympózium, Mojmírovce, Slovensko

2007

Plener rysunkowy, kresliarsky workshop, Skoki, Poľsko

2005

Grafický workshop, Kremnica, Slovensko

1

OCENENIA:

2014

Špeciálna cena na The International Small Engraving Salon 2014, Florean Museum, Maramures, Rumunsko

2013

III. miesto na The International Small Engraving Salon Carbunari 2013, Florean Museum, Maramures, Rumunsko

2013

Cena starostu Obce Trebatice

2013

Cena primátora Mesta Piešťany - kultúrna osobnosť Mesta Piešťany

2011

I. International Biennial of Drawing and Graphic Arts, Györ, Maďarsko, Cena s pozvaním na 44th Medzinárodné umelecké sympózium v Györy

2

ZASTÚPENIE V ZBIERKACH:

2024

The Collection of International Graphic Biennale 2024 in Čačak, Serbia

2024

The Collection of Haegeumgang Theme Museum, Geoje-si, Kórejská republika

2023

Port Authority of Santander Art Collection, Faro Cabo Mayor Art Center, Španielsko

2022

The Collection of Haegeumgang Theme Museum, Geoje-si, Kórejská republika

2020

Zbierka China Printmaking Museum, Guanlan, Čína

2015

Zbierka Duoro Biennial Printmaking Collection, Aljó, Portugalsko

2012

Zbierka Mestského múzea, Györ, Maďarsko

2012

Zbierka El Miniauniverzity,El Minia, Egypt

2011

Zbierka Bienal Internacional de Gravura, Santos, Săo Paulo, Brazília

2010

Zbierka Acervo Jose F. Gomez /dedičstvo Jose F. Gomeza/, Mexiko

2010

Stála zbierka Massachusetts College of Art and Design in Boston, Massachusetts, USA

2009

Zbierka Luc a Nie Broeckx, VAN ROEY NV., Belgicko

2009

Zbierka Mesta Thessaloniki, Grécko

2008

Zbierka galérie Epreuve d´artist, Antverpy, Belgicko

2007

Art Center IHANA´S Collection, Tammala, Fínsko

2024

MOMENTUM, Galéria Domu umenia v Piešťanoch, Piešťany, Slovensko

2021

Vrstvy – Monitus, online na www.martinsevcovic.sk a www.yas.sk, Slovensko

2019

When Message is a Frozen Image (spolu s Anabela Sládek) Galéria Slovenského Inštitútu, Moskva Rusko
výstava patrila do Paralelného programu 8th Moscow International Biennale of Contemporary Art

2018

OUT & IN (spolu s Peter Čintalan) Slovenský inštitút, Moskva, Rusko Paralelný program 6. Moskovského medzinárodného bienále mladých výtvarníkov

2017

METHEXIS (spolu s Patrícia Koyšová) Slovenský inštitút, Moskva, Rusko Paralelný program 7. Moskovského medzinárodného bienále súčasného umenia

2015

TEKUTÁ MATRICA, Magna Gallery, Piešťany, Slovensko

2014

TEKUTÁ MATRICA, výstava dizertačnej práce, VŠVU Bratislava, Slovensko

2013

SONDY, Rome Therme, Galéria Mesta Györ, Maďarsko

2013

Martin Ševčovič 2006 – 2012, Magna Gallery, Piešťany, Slovensko

2011

ČLOVEK IN & OUT, Galéria Artotéka, Bratislava

2009

Rezidencia Amerického Veľvyslanca, Stará vinárska, Bratislava, Slovensko

2009

ČLOVEK, Galéria Satelit, Piešťany, Slovensko

2005

PFZ St. Hildegard, Mníchov, Nemecko

2004

PFZ St. Helena, Mníchov, Nemecko

2001

Jazz art gallery, Piešťany, Slovensko

2000

C. A. S. E. Museum of Contemporary Russyan Art, Jersey, USA

1999

Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch, Slovensko

2024

The International Print Triennial, Krakow, Poľsko

2024

The 21th AAmA International Exhibition, Morgados da Pedricosa Gallery, Aveiro, Portugalsko

2024

INTERNATIONAL ART BIENNALE - Glass Drawers, Berryboy Art Gallery, Poľsko

2023

The 20th AAmA International Exhibition, The Hangzhou City Center, Honzu, Čína

2023

The 9th Silk Road International Arts Festival – Silk Road Today International Art Invitational Exhibition, Shaanxi Fine Arts Museum, Xi´an, Shaanxi Province, Čína

2023

The 20th AAmA International Exhibition, The City Gallery at the Venice Gate, Miláno, Taliansko

2023

11th International Printmaking Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko

2023

The 20th AAmA International Exhibition, LODI Bank Foundation Art Museum, Milano, Taliansko

2023

V International Mini Print Castro Urdiales Castle-Lighthouse and Sotoliva Nave, Santander, Španielsko

2022

Miniprint International De Entre Ríos - LUIS BOURBAND - 2022, The Provincial Museum of Drawing and
Engraving "ARTEMIO ALISIO", Hall del Auditorio Scelzi, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentína

2022

Transitions17 CIC, Teesside Print Prize 22, Transitions17 CIC, Middlesbrough, Veľká Británia

2022

The Tirana International Biennale of Graphic Arts “first edition”, The Art Gallery of Tirana & National
Historical Museum Rruga e Kavajës, Ndërtesa e Prefektures , Tirana, Albánsko
2022

5th International Mini Print Cantabria, El Mar y los Faros, Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Av. del Faro
Pintor Eduardo Sanz s/n, 39012 - Santander – Cantabria, Španielsko

2022

The 1st International GCB MiniPrint 2022, Studio Bildende Kunst – Galerie & Werkstatt für Künstlerische
Graphik, Berlin-Lichtenberg, Nemecko

2022

8th Geoje International Art Festival, RELATIVE & ABSOLUTE TRUTH: AXIS of PEACE, Haegeumgang
Theme Museum, Južná Kórea

2022

7th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Lazarea, Rumunsko

2022

5th Global Print 2022, Miguel Torga Cultural Centre, in Sabrosa, Portugalsko

2022

Pocta grafickým technikám, Galéria Domu umenia Piešťany, Slovensko 2020

10th International Printmaking Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko

2020

International Virtual Engravist Printmaking Bienal, www.engravist.art, online, Turecko

2019

Akčné polohy grafiky II, Galéria FX, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Slovensko

2019

The Silk Road International Art Exhibition 2019, Xi´an, Čína

2019

4th Global Print 2019, Miguel Torga Cultural Centre, in Sabrosa, Portugalsko

2018

A3UM - Aktuálne polohy slovenskej grafiky, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína, Trebišov

2018

Relation in Print 3 side exhibition of the 3th Jogja International Miniprint Biennale 2018 (JIMB), Mantrijeron, Yogyakarta, Indonézia

2018

Dni Slovenského umenia vo Vilniuse, Galéria Titanikas Akadémia umení Vilnius, Vilnius, Litva

2018

9th Prints for Peace, Cultural Centre Arte Ac, Monterrey, Mexiko

2018

9th Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko

2018

REFLEXIE IV., Novohradské múzeum a galéria, Lučenec, Slovensko

2017

60 x 60 Wondering Mind, The Edge Gallery YYC (Calgary), Alberta, Kanada

2017

Silk Road International Art Exhibition 2017, Xi´an, Čína

2017

Young art show 10, Dom umenia Piešťany, Slovensko

2017

3th Global Print 2017, Miguel Torga Cultural Centre, in Sabrosa, Portugalsko

2017

Štafetová tlač - aktuálne podoby slovenskej grafiky, Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovensko

2017

Copy(20)Ride, Nitrianska galéria, Nitra, Slovensko

2016

Výtvarné paralely XV. Galéria Silencium, Bratislava, Slovensko

2016

60 x 60 Wondering Mind, Museum Waterland, Purmerend, Holandsko

2016

Young art show 9, Dom umenia Piešťany, Piešťany, Slovensko

2016

60 x 60 Wondering Mind, Galerie u lávky, Praha, Česká republika

2016

Socha piešťanských parkov, 34. ročník, Piešťany, Slovensko

2016

60 x 60 Wondering Mind, Galéria Schaffersgate, Oslo, Nórsko

2016

4th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Lazarea, Rumunsko

2016

8th Douro Biennial, Aljió-Douro, Portugalsko

2016

Die Künstlerischen Parallelen XIV. Slovenský Inštitút vo Viedni, Rakúsko

2015

Výtvarné paralely XIV. Galéria Silencium, Bratislava, Slovensko

2015

Pedagóg a jeho študent, Slovenské národné múzeum, Lapidárium, Bratislava

2015

60 x 60 Wondering Mind, Cite Internationale Universitaire de Paris, Paríž, Francúzsko

2015

Young art show 8, Dom umenia Piešťany, Slovensko

2015

6th Moscow Biennale of contemporary art, Special project, Young Slovak Artists in Moscow, Slovenský Inštitút v Moskve, Rusko

2015

ARTLEVEL design festival 2015, Contemporary art center "М17", Kyjev, Ukrajina

2015

2nd Global Print 2015, Miguel Torga Cultural Centre, in Sabrosa, Portugalsko

2015

60 x 60 Wondering Mind, SIEAC, Tien Jin, Čína

2015

Sochy na hrade, Čachtický hrad, Čachtice, Slovensko

2015

Výstava X. Medzinárodného grafického sympózia, Kaštieľ Mojmírovce, Slovensko

2015

Socha piešťanských parkov, 33. ročník, Piešťany, Slovensko

2015

Young Slovak Art Show, Tverska Galéria, Moskva, Rusko

2015

60 x 60 The Wondering Mind, Epreuve d´Artiste, Antverpy, Belgicko

2015

Slovak Young Art Show, Galéria moderného umenia, Yekaterinburg, Rusko

2015

III. Graphic Art Biennial of Szeklerland, Lazarea, Rumunsko

2014

Výtvarné paralely XIII. Galéria Silencium, Bratislava, Slovensko

2014

OFF festival 2014, Pistoriho palác, Bratislava, Slovensko

2014

Young art show 7, Dom umenia Piešťany, Slovensko

2014

The International Small Engraving Salon Carbunari 2014, Florean Museum, Rumunsko

2014

VII. International Printmaking Biennial, Douro, Portugalsko

2014

Young Slovak Art in Moscow, Múzeum súčasnej histórie Ruska, Moskva

2014

Rozmanitosť nutná, Slovenská národná galéria, Bratislava, Slovensko

2014

Die Künstlerischen Parallelen XII. Slovenský Inštitút vo Viedni, Rakúsko

2013

Výtvarné paralely XII. Galéria Silencium, Bratislava, Slovensko

2013

The International Small Engraving Salon Carbunari 2013, Florean Museum, Rumunsko

2013

Slovenské grafické umenie - klasické techniky, Múzeum súčasnej histórie Ruska, Moskva, Rusko

2013

Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013, Tampere Hall, Tampere, Fínsko

2013

Young art show 6, Dom umenia Piešťany, Slovensko

2013

Global Print 2013, 360 artist from 60 countries, Portugalsko

2013

Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013, Estónska národná knižnica Tallin, Estónsko

2013

Socha piešťanských parkov, 31. ročník, Piešťany, Slovensko

2013

MOSTY XI. Dom umenia Piešťany, Slovensko

2013

Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013, Riga City Exhibition Hall - RIGA ART SPACE, Riga, Lotyšsko

2013

Slovenské grafické umenie - klasické techniky, Galéria súčasného umenia Jekaterinburg, Rusko

2013

Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013, Slovenský Inštitút v Moskve, Moskva, Rusko

2013

Slovenské grafické umenie, Slovenský Inštitút v Moskve, Moskva, Rusko

2013

Stockholm Independent Art Fair, Stockholm, Švédsko

2013

Stretnutie, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, Slovensko

2012

Výtvarné paralely XI., Galéria Silencium, Bratislava, Slovensko

2012

Pocta Vladimírovi Kompánkovi, Považská galéria, Žilina, Slovensko

2012

Young art show 5, Dom umenia Piešťany, Slovensko

2012

Výstava 44. Medzinárodného umeleckého sympózia, Napoleón palác, Galéria Mesta Györ, Maďarsko

2012

Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, M. Zilinskas Art Gallery, M. K. Čiurlionis National Museum of Art Kaunas, Litva

2012

Socha piešťanských parkov, 30. ročník, Piešťany, Slovensko

2012

Umenie v parku, Dom umenia, Piešťany, Slovensko

2012

V. International printmaking exhibition, Monterrey, Mexico

2012

Drawing: 11 proposition, T - Gallery, Bratislava, Slovensko

2012

Asimilácia vs. Originál – Transmediálny priestor grafiky, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, Slovensko

2012

GRAPHIC OPEN 2012, Medzinárodná výstava k 140. výročiu založenia Maďarskej Univerzity výtvarného umenia, Budapešť, Maďarsko

2012

Slovenské grafické umenie, Klasické techniky, VEF Culture Palace, Riga, Lotyšsko

2011

Výtvarné paralely XI., Galéria Silencium, Bratislava, Slovensko

2011

Súčasná Slovenská grafika 17. Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Slovensko

2011

Česká a slovenská grafika, Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko

2011

Imaginatívne grafiky A. Brunovského a jeho žiakov, Tempere Hall, Fínsko

2011

Jersey City Studio Tour, Museum of Russian art, Jersey City, NJ, USA

2011

Young art show 4, Dom umenia Piešťany, Slovensko

2011

Imaginatívne grafiky A. Brunovského a jeho žiakov, Oulu, Fínsko

2011

Transmediálny priestor grafiky, Nitrianska galéria, Nitra, Slovensko

2011

Slovak Young art show - grafika a maľba, Alexandrovo, Rusko

2011

U102, Galéria Krokus, Námestie 1. mája 3, Bratislava, Slovensko

2011

Imaginatívne grafiky A. Brunovského a jeho žiakov, Mestské múzeum Pietarsaari, Tupakkamakasiini, Fínsko

2011

Socha piešťanských parkov, 30. ročník, Piešťany, Slovensko

2011

Výstava VII. Medzinárodného grafického sympózia, Kaštieľ Mojmírovce, Slovensko

2011

Slovak Young art show in Moscow - grafika a maľba, Slovenský Inštitút v Moskve, Moskva, Rusko

2011

Eastern European Printmaking Today, Brickbottom Gallery, Boston, USA

2011

Podoby súčasnej grafiky a ilustrácie,Spoločenského domu v Záhorskej Bystrici, Slovensko

2011

Imaginatívne grafiky A. Brunovského a jeho žiakov, Stredofínska knižnica, Jyväskylä, Fínsko

2011

Pocta Vladimírovi Kompánkovi, Dom umenia, Bratislava, Slovensko

2011

Grafika, Trenčianske múzeum, Trenčín, Slovensko

2011

Mosty, Dom umenia, Piešťany, Slovensko

2010

Os Mexiko – Slovensko, Inštitút grafického umenia v Oaxaca, Mexiko

2010

Contemporary Slovak Art, Helsinki City Hall, Helsinki, Fínsko

2010

Young art show 3, Dom umenia Piešťany, Slovensko

2010

GRAPHIC MODE 09, Galéria Médium, Bratislava, Slovensko

2010

Výstava diplomových prác, Dom umenia, Bratislava, Slovensko

2010

Socha piešťanských parkov, 28. ročník, Piešťany, Slovensko

2010

Grafika, Kondor Béla Galéria, Budapešť, Maďarsko

2010

BRIDGES, Dvorana Ministerstva kultúry SR, Bratislava, Slovensko

2009

YOUNG ART SHOW 2, Dom umenia, Piešťany, Slovensko

2009

MOSTY VI., Mestská galéria AlatzaImaret, Thessaloniki, Grécko

2009

Slovenské a Maďarské moderné umenie, The City Hall Atrium, Haag, Holandsko

2009

YOUNG ART SHOW 1, Dom umenia, Piešťany, Slovensko

2008

SALON 2008, Gallery Andyho Warhola, Medzilaborce, Slovensko

2008

SALON 2008, Vlastivedné múzeum, Trebišov, Slovensko

2008

SALON 2008, Kultúrne centrum, Bardejov, Slovensko

2008

SALON 2008, Malopolska Galéria Sztuki, Gorlice, Poľsko

2008

VŠVU + hostia, Dom umenia, Piešťany, Slovensko

2008

Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko

2008

Národné múzeum, Bania Luka, Bosna a Hercegovina

2008

MOSTY VI., Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko

2008

Dom umenia, Mostar, Srbsko

2008

Epreuve d´Artiste, Antverpy, Belgicko

2007

Dom umenia, Piešťany, Slovensko

2007

Depot art gallery, Montauk, NY, USA

2007

Clothesline art sale, Guild Hall, East Hampton, NY, USA

2006

Galéria Fontána, Piešťany, Slovensko

2001

Galéria MM, Piešťany, Slovensko

2019

When Message is a Frozen Image (spolu s Anabela Sládek) Galéria Slovenského Inštitútu, Moskva Rusko
výstava patrila do Paralelného programu 8th Moscow International Biennale of Contemporary Art

2018

STORIES výstava Jakuba Bachoríka Slovenský inštitút, Moskva, Rusko

2018

OUT & IN (spolu s Peter Čintalan) Slovenský inštitút, Moskva, Rusko Paralelný program, 6. Moskovského medzinárodného bienále mladých výtvarníkov

2017

Young art show 10, Dom umenia Piešťany, /60 výtvarníkov z 10 krajín/

2016

Young art show 9, Dom umenia Piešťany, /65 výtvarníkov z 10 krajín/

2015

Young art show 8, Dom umenia Piešťany, /68 výtvarníkov z 12 krajín/

2015

6th Moscow Biennale of contemporary art, Special project, Young Slovak Artists in Moscow, Slovenský Inštitút v Moskve, Rusko

2015

Young Slovak Art Show, Tverska Galéria, Moskva, Rusko

2015

TEKUTÁ MATRICA, Magna Gallery, Piešťany, Slovensko

2015

Slovak Young Art Galéria moderného umenia, Yekaterinburg, Rusko

2014

TEKUTÁ MATRICA, výstava dizertačnej práce, VŠVU Bratislava, Slovensko

2014

Young art show 7, Dom umenia Piešťany /79 výtvarníkov z 8 krajín/

2014

Young Slovak Art in Moscow, Múzeum súčasnej histórie Ruska, Moskva (20 slovenských výtvarníkov) Výstava bola súčasťou VI. Medzinárodného bienále mladého umenia v Moskve.

2013

Young art show 6, Dom umenia Piešťany, /75 výtvarníkov z 9 krajín/

2013

spolu kurátor a organizátor Visual Inspiration & Personal Quests, Slovenské výtvarné umenie 1993 - 2013, realizované v: - Tampere Hall, Tampere, Fínsko - Estónska národná knižnica Tallin, Estónsko - Riga City Exhibition Hall - RIGA ART SPACE, Lotyšsko - Slovenský Inštitút v Moskve, Moskva, Rusko

2012

Young art show 5, Dom umenia Piešťany /60 výtvarníkov z 11 krajín/

2011

Slovak Young art show in Moscow - fotografia, Slovenský Inštitút v Moskve, Moskva, Rusko

2011

Presahy, Galéria M++, Bratislava, Slovensko

2011

Young art show 4, Dom umenia Piešťany /93 výtvarníkov z 10 krajín/

2011

ČLOVEK IN & OUT, Galéria Artotéka, Bratislava, Slovensko

2011

Slovak Young art show in Moscow - grafika a maľba, Slovenský Inštitút v Moskve, Moskva, Rusko

2010

Young art show 3, Dom umenia Piešťany /58 výtvarníkov z 9 krajín/

2009

ČLOVEK, Gallery Satelit, Piešťany, Slovakia

2009

YOUNG ART SHOW 2, Dom umenia Piešťany

2009

YOUNG ART SHOW 1, Dom umenia Piešťany

2008

VŠVU + hostia, Dom umenia Piešťany

2008

VŠVU v galérii Fontána, Piešťany

2005

PFZ St. Hildegard, Munich, Germany

2004

PFZ St. Helena, Munich, Germany

2001

Jazz art gallery, Piestany, Slovakia

KONTAKT

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

info@martinsevcovic.com

00421 911 254 228

www.yas.sk
Ateliér - Google mapa