MOMENTUM

Martin Ševčovič

4. 4. – 1. 5. 2024

Galéria Domu Umenia Piešťany / Gallery of the House of Arts Piešt'any

Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1, 921 01 Piešťany

kurátor / curator: Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

www.martinsevcovic.com

katalóg k výstave / catalogue

otváracie hodiny:

utorok – piatok: 14:00 – 17:00

sobota – nedeľa: 14:00 – 18:00

Opening hours:

Tuesday – Friday: 2pm –  5pm

Saturday – Sunday: 2pm –  6pm

MOMENTUM_Tlačovaá správaStiahnuť

VRSTVY – MONITUS
LAYERS – MONITUS

Autor / Author
Martin Ševčovič
Martin Sevcovic

Kurátorka / Curator
Alena Vrbanová
Alena Vrbanova

Trvanie výstavy / Exhibition presented
od 30. decembra 2021 do 30. januára 2022
from 30 December 2021 to 30 January 2022

Online katalóg / Online Catalogue:
tu / here

Organizátor / Organizer
Young art show - Občianske združenie
Young art show - Non profit Organization

Realizáciu grafických listov a katalógu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.

katalóg z výstavy / catalogue

When Message is a Frozen Image
Когда Сообщение - это Застывший Образ

Paralelný program / The Parallel Program of / Параллельная программа

8. Moskovského medzinárodného bienále súčasného umenia
8th Moscow International Biennale of Contemporary Art
8-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Autori / Authors / Xудожники
Anabela Sládek a Martin Ševčovič
Anabela Sladek & Martin Sevcovic
Анабела Сладек и Мартин Шевчович

Trvanie výstavy / Exhibition presented / Выставка проходит
od 12. decembra 2019 do 15. januára 2020
from 12 December 2019 to 15 January 2020
с 12 декабря 2019 до 15 январь 2020

Galéria Slovenského inštitútu v Moskve
Gallery of The Slovak Institute in Moscow
Галерея Словацкого института в Москве

Organizátor / Organizer / Oрганизатор
Slovenský inštitút v Moskve a Young art show - Občianske združenie
The Slovak Institute in Moscow & Young art show - Non profit Organization
Словацкий институт в Москве & Young art show - Некоммерческая организация

ISBN 978-80-972813-5-9

katalóg z výstavy / catalogue from the exhibition

METHEXIS

PARALELNÝ PROGRAM / THE PARALLEL PROGRAM / ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

7. MOSKOVSKÉHO MEDZINÁRODNÉHO BIENÁLE SÚČASNÉHO UMENIA
7th MOSCOW INTERNATIONAL BIENNALE OF CONTEMPORARY ART
7-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Autori / Authors / Xудожники
PATRÍCIA KOYŠOVÁ & MARTIN ŠEVČOVIČ
Патриция Койшова и Мартин Шевчович

Kurátor/ Curator / Куратор
ALENA VRBANOVÁ
Алена Врбанова

Október / October / Oктября 2017

Galéria Slovenského Inštitútu v Moskve
Gallery of Slovak Institute in Moscow
Галерея Словацкого института в Москве

Organizátor / Organizer / Организатор
Slovenský Inštitút v Moskve
Slovak Institute in Moscow
Словацкий институт в Москве
a / & / и
Young art show - Občianske združenie
Young art show - Non profit Organization

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.
При финансовой помощи Словацкого фонда поддержки искусства.

ISBN 978-80-972813-0-4

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

info@martinsevcovic.com

00421 911 254 228

www.yas.sk
Ateliér - Google mapa